Skilsmisse er altid en hård proces at komme igennem. Hverdagen og livet taget radikale ændringer, hvor det fundament man har levet på pludselig trækkes væk under ens fødder. Den følelsesmæssige turbulens kan gøre det svært at overskue de praktiske foranstaltninger, som desværre også hører med ved en skilsmisse. Skødecentret er en advokatvirksomhed, der bland andet kan hjælpe dig med at få skrevet en skilsmisse skøde, så alle parter kan komme godt videre i livet. Ved et skilsmisse skøde bliver du rådgivet i praktiske omstændinger omkring skilsmissen, så du kan fokusere på at være tilstede, hvor det giver bedst mening.
Upartisk rådgivning – Skilsmisse skøde

Når du får lavet skilsmisseskøde er rådgivningen helt og holdent upartisk. Hovedfokus er at stille begge parter så fordelagtigt som muligt, så I begge kan komme godt videre med jeres liv. Skødecentret giver også økonomisk rådgivning omkring jeres situation, hvis I for eksempel skulle have brug for råd til jeres økonomiske situation eller jeres boligsituation. Når der udarbejdes et skilsmisse skøde behandles alle anliggender i al fortrolighed, ligesom I også kan vide jer sikre på, at I mødes med respekt for den svære tid, som I befinder jer midt i.
Et udgangspunkt at komme videre fra

Et skilsmisse skøde er et bureaukratisk punktum for jeres samliv. På den måde indikerer et skilsmisse skøde også en ny start, som får mange kan virke befriende. Samlivet ophør konkretiseret i for af et offentligt dokument, og den virkeliggørelse kan få mange til at handle mere opbyggeligt – både i forhold til sig til og de nære relationer, der er berørte af situationen.

Hvis du har behov for advokatbistand til udarbejdelse af et skilsmisse skøde, kan vi anbefale Skødecentret som din bistand. Formålet er altid at alle parter kommer godt videre med livet.