Afhentning af haveaffald fra ejendomme af type 1, 2 og 3.

Type 1-ejendomme er enfamiliehuse, type 2 er etageboliger og rækkehuse, og type 3 er multiplexejendomme (3 eller flere boliger).

Sørg for, at dit haveaffald er placeret ved kantstenen senest kl. 7.00 på din indsamlingsdag.

Haveaffald omfatter:

– Græsafklip

– Blade

– Haveafskæring

– Små grene (mindre end 5 cm i diameter)

– Ukrudt

– Blomster

– Græskar

For at hjælpe os med at holde vores samfund rent og grønt, må du ikke lægge følgende ting i dit haveaffald

– Affald

– Genbrugsmaterialer

Sådan indsamler du haveaffald

Læg haveaffaldet i en godt ventileret, overdækket beholder som f.eks. en affaldsspand på hjul, en skraldespand med låg eller papirsposer.

Beholderen må ikke overfyldes. Haveaffald bør ikke udgøre mere end 1/3 af det samlede volumen.

Stil beholderen ved kantstenen på din indsamlingsdag inden kl. 7 om morgenen.

Hvad sker der med mit haveaffald?

Dit haveaffald bringes til et lokalt komposteringsanlæg, hvor det bliver omdannet til kompost. Komposten anvendes derefter i haver og parker.

Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål om vores indsamlingstjeneste for haveaffald.

Hvad skal man gøre med haveaffaldet?

Dit haveaffald bliver bragt til et lokalt komposteringsanlæg, hvor det bliver omdannet til kompost. Komposten bruges derefter i haver og parker.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre med dit haveaffald, kan du kontakte dit lokale råd. De vil kunne rådgive dig om den bedste måde at bortskaffe det på.

Fordele ved indsamling af haveaffald

Indsamling af haveaffald er en god måde at reducere mængden af affald, der går til lossepladsen.

Den kompost, der produceres af haveaffaldet, kan bruges i haver og parker, hvilket er med til at reducere behovet for kunstgødning og pesticider.

Indsamling af haveaffald reducerer også mængden af drivhusgasser, der udledes fra nedbrydning af affald på lossepladsen.

Tips til at reducere haveaffald

– Brug en mulchplæneklipper til at hakke haveaffaldet op og lægge det tilbage i jorden.

– Kompostér haveaffaldet derhjemme.

– Brug mindre vand i din have.

– Træk ukrudt op i stedet for at bruge herbicider.

– Plant hjemmehørende planter, der kræver mindre vanding.

Ofte stillede spørgsmål om indsamling af haveaffald

Hvor ofte indsamles haveaffald?

Haveaffaldet indsamles hver uge.

Hvilken dag bliver haveaffaldet indsamlet?

Haveaffaldet indsamles samme dag som din affaldsindsamling.

Kan jeg lægge haveaffald i min grønne genbrugsbeholder?

Nej, du må ikke lægge haveaffald i din grønne genbrugsbeholder. Haveaffald skal anbringes i en godt ventileret, overdækket beholder som f.eks. en skraldespand på hjul, en skraldespand med låg eller papirsposer.